Thùng carton Sài Gòn size 10+

Thùng carton size 10+ là các thùng có kích thước chiều dài là từ 10cm đến dưới 20cm, bao gồm các size có sẵn hàng và sẵn khuôn sau, bảng giá dưới đây là giá áp dụng tham khảo tại kho với số lượng >1000c :

Quý khách vui lòng xem bảng giá cập nhật tại link sau: TẢI BẢNG GIÁ


 Size (DxRxC) (cm)
 Giá tham khảo (VND)
 Thùng carton Sài Gòn size 10x10x8
950
 Thùng carton Sài Gòn size 12x6x12

 Thùng carton Sài Gòn size 12x10x8

 Thùng carton Sài Gòn size 12x10x10

 Thùng carton Sài Gòn size 12x12x13

 Thùng carton Sài Gòn size 15x8x8

 Thùng carton Sài Gòn size 15x12x10

 Thùng carton Sài Gòn size 15x15x5

 Thùng carton Sài Gòn size 16x11x6

 Thùng carton Sài Gòn size 16x12x6

 Thùng carton Sài Gòn size 16x12x8

 Thùng carton Sài Gòn size 18x10x6

 Thùng carton Sài Gòn size 18x10x10


>> Các size theo yêu cầu riêng, các bạn có thể đặt hàng với số lượng tối thiểu tham khảo là 100c.
  • Share: