Thùng carton Sài Gòn size 20+

Thùng carton size 20+ là các thùng có kích thước chiều dài là từ 20cm đến dưới 30cm, bao gồm các size có sẵn hàng và sẵn khuôn sau, bảng giá dưới đây là giá áp dụng tham khảo tại kho với số lượng >1000c :

Quý khách vui lòng xem bảng giá cập nhật tại link sau: TẢI BẢNG GIÁ

 Size (DxRxC) (cm)
 Giá tham khảo (VND)
 Thùng carton Sài Gòn size 20x10x6

 Thùng carton Sài Gòn size 20x10x10

 Thùng carton Sài Gòn size 20x12x5

 Thùng carton Sài Gòn size 20x12x6

 Thùng carton Sài Gòn size 20x12x8

 Thùng carton Sài Gòn size 20x15x4

 Thùng carton Sài Gòn size 20x15x6

 Thùng carton Sài Gòn size 20x15x10

 Thùng carton Sài Gòn size 20x15x15

 Thùng carton Sài Gòn size 20x20x10

 Thùng carton Sài Gòn size 22x12x8

 Thùng carton Sài Gòn size 22x12x13

 Thùng carton Sài Gòn size 22x22x13

 Thùng carton Sài Gòn size 23x15x13

 Thùng carton Sài Gòn size 23x18x14

 Thùng carton Sài Gòn size 25x10x6

 Thùng carton Sài Gòn size 25x15x10

 Thùng carton Sài Gòn size 25x15x15

 Thùng carton Sài Gòn size 25x22x20

 Thùng carton Sài Gòn size 25x25x12

 Thùng carton Sài Gòn size 26x10x10

 Thùng carton Sài Gòn size 26x12x12

 Thùng carton Sài Gòn size 27x12x14

 Thùng carton Sài Gòn size 28x16x12>> Các size theo yêu cầu riêng, các bạn có thể đặt hàng với số lượng tối thiểu tham khảo là 100c.
  • Share: