Thùng carton Sài Gòn size 30+

Thùng carton size 30+ là các thùng có kích thước chiều dài là từ 30cm đến dưới 40cm, bao gồm các size có sẵn hàng và sẵn khuôn sau, bảng giá dưới đây là giá áp dụng tham khảo tại kho với số lượng >1000c :

Quý khách vui lòng xem bảng giá cập nhật tại link sau: TẢI BẢNG GIÁ

 Size (DxRxC) (cm)
 Giá tham khảo (VND)
 Thùng carton Sài Gòn size 30x12x12

 Thùng carton Sài Gòn size 30x20x10

 Thùng carton Sài Gòn size 30x25x10

 Thùng carton Sài Gòn size 33x22x13

 Thùng carton Sài Gòn size 35x6x6

 Thùng carton Sài Gòn size 35x25x15


>> Các size theo yêu cầu riêng, các bạn có thể đặt hàng với số lượng tối thiểu tham khảo là 100c.
  • Share: